top of page
egor-myznik-abkkTJliK8U-unsplash.jpg

ACPIDA

Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental

Qui Som

Qui Som

ACPIDA  neix amb l´objectiu de promoure una visió integral de la seguretat i de les polítiques adreçades a la seva prevenció i manteniment.

Què Fem

Què Fem

Utilitzem el disseny ambiental com a eina clau

ACPIDA col·laborarà estretament amb l’Associació Internacional per a la Prevenció del Delicte a través del Disseny Ambiental (ICA), de la qual formarà part, produint i difonent materials relacionats amb el seu objecte de treball, promovent la recerca en aquest àmbit, formant els futurs actors en la matèria, assessorant les autoritats nacional i locals que ho demanin i difonen els principis CPTED en el teixit de la societat civil. 

 

Per tal de posar-se en marxa ordenadament, ACPIDA ha elaborat un pla d’actuació dels primers tres anys en què els seus membres seguiran processos formatius en activitats d’ICA per tal d’estar en condicions de dissenyar una oferta formativa tant multidisciplinària com específica per als diversos actors implicats. Així mateix, divulgarà obres publicades sobre la matèria i els estàndards existents tant a l'àmbit europeu com mundial, elaborarà documents que orientin les autoritats nacionals i locals en la introducció dels principis CPTED en els seus projectes ambientals, tant a l'àmbit legislatiu com executiu, assessorant-les si escau.

Contacte

Gràcies pel teu missatge!

bottom of page